MC prøver inneværende sesong

(MC info) For å være sikret praktisk prøve på mc i inneværende sesong er det tre datoer som gjelder: teori bestått senest 1. oktober, ferdighetsprøve bestått før 19. oktober og trafikal del bestått før 1. november. Mvh. Bergen trafikkstasjon

Flytting av Bergen Trafikkstasjon

Her kommer litt informasjon om flyttingen som nærmer seg med stormskritt J Vi er godt i gang med å lage nye ruter med utgangspunkt i Heiane 4, og ser frem til å ønske dere velkommen i nyrestaurert bygg.   oktober er Bergen Trafikkstasjon og Nordhordland trafikkstasjon flyttet til Åsane og til sentrum. Ny adresse i Åsane er Heiane 4. (også kjent som «Volvo-bygget»). Adressen i sentrum er Nygårdsgaten 112. «Nygårdsporten»   […]